Badania

Nazwa dokumentu Do pobrania
Badanie maszyny pełzającej na produkcie Thermogran®
Sprawozdanie z pomiaru reagentów chemicznych dla Thermogran®
Opinia strażaka na temat palności granulatu Thermogran®
Wskazania dotyczące wylewki kryjącej granulat Thermogran®
Pomiar fizycznego współczynnika dla pochłaniania dźwięku dla mat Accorub®
Krajowa ocena techniczna Thermogran®
Krajowa ocena techniczna Accorub®
Badania przewodnictwa ciepła maty Puratex® używanej w systemie Thermogran®
Przewodnictwo ciepła granulatów poliuretanowych (materiał luzem) typ Thermogran®

Certyfikaty

Nazwa dokumentu Do pobrania
Certyfikat dla Thermogran® określający wskaźnik lambda
Certyfikat WTCB dla Accorub® określający redukcję na dźwięki uderzeniowe
Certyfikat dla Thermogran® dotyczący wskaźnika przewodnictwa ciepła
Certyfikat PZH

Testy

Nazwa dokumentu Do pobrania
Sprawozdanie z badań KOT - Thermogran
Sprawozdanie z badań KOT - Accorub
Odkształcenie się pod naciskiem Thermogran® Super
Test zmęczenia na izolacji podpodłogowej Thermogran® Acoustic

MOŻE TO BĘDZIESZ WŁAŚNIE TY!

CO MIESIĄC JEDNA OSOBA OTRZYMUJE OD NAS WYKONANIE IZOLACJI WRAZ Z MATERIAŁAMI ZA 70% CENY