13/09/2022

Agnieszka Kazimierska

Izolacja akustyczna

Hałas i jego wpływ na człowieka

Hałas jako ujęcie definicyjnie – są to wszelkiego rodzaju, uciążliwe  Ze względu na fakt  że hałas ma negatywny wpływ na układ nerwowy ludzi, powodując przy tym wiele niekorzystnych zjawisk w zdrowiu. Człowiek przebywający/pracujący w nadmiernym hałasie na skutek jego oddziaływania wykazuje duży spadek wydajności pracy oraz w skrajnych przypadkach hałas może wręcz uniemożliwiać pracę. Poddawanie działaniu długotrwałego hałasu powoduje powstawanie wielu chorób, będących wynikiem oddziaływania hałasu. Naturalnie zagrożenie hałasem występuje na zewnątrz budynków, przykład mogą tu stanowić okolice lotnisk gdzie startujące samoloty generują hałas, ponadto prace budowlane, a w szczególności prace rozbiórkowe prowadzone przy użyciu ciężkiego sprzętu są źródłem hałasu – w skrajnych przypadkach uniemożliwiającego funkcjonowanie w pobliżu źródła.

Czemu służy izolacja akustyczna

Izolacja akustyczna ma za zadanie zniwelowanie hałasu generowanego na zewnątrz lub wewnątrz budynku przez różnorodne źródła do poziomu pozwalającego na egzystowanie w komfortowych warunkach bez straty na zdrowiu dla osób przebywających w pomieszczeniu ewentualnie budynku obok źródła dźwięku. Naturalnie izolacja akustyczna nie odnosi się tylko do budownictwa, dotyczy to także wszelkiego rodzaju innych płaszczyzn działalności człowieka, maszyny, pojazdy mechaniczne, samoloty, statki.

Czym powinna się cechować dobra izolacja akustyczna (wskaźnik izolacji akustycznej, budowa, etc.)

Izolacja akustyczna powinna pochłaniać część fal tłumiąc. Biorąc pod uwagę kwestie wbudowania, w przypadku stosowania ścianek osłonowych na konstrukcji szkieletowej materiał izolacyjny powinien się dobrze układać wypełniając przestrzenie. Do tej pory tradycyjnie stosowano w takich przypadkach wełnę mineralną, jednak od pewnego czasu na rynku z powodzeniem funkcjonują maty ACCORUB® firmy ISOLA. Ich specyficzna budowa pozwala na wykonanie izolacji akustycznej przy zastosowaniu jako wypełnienie przy zastosowaniu lekkich ścianek szkieletowych, ale i także istnieje możliwość przyklejenia maty izolacyjnej ACCORUB® do podłoża przy pomocy mineralnych zapraw klejowych. Powierzchnię ścian można wykończyć przy  pomocy płyt gipsowo-kartonowych lub tynków. Biorąc pod uwagę wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej RA’, jakimi powinny się charakteryzować przegrody w budynku  powinien on być nie niższy niż 54-57 Db. Realizując podziały pomieszczeń ścianami murowanymi uzyskuje się wskaźnik na poziomie 30-40 dB, co jest niewystarczające. W takich przypadkach należy zastosować odpowiednią izolację akustyczną, która pozwoli uzyskanie odpowiedniej izolacyjności przegrody. W/w mata izolacyjna ACCORUB® firmy ISOLA charakteryzuje się gęstością ok. 120 kg/m, ponadto dzięki swoim właściwościom może stanowić wypełnienie ściany szkieletowej lub pracować jako mocowana bezpośrednio do podłoża przy pomocy mineralnej zaprawy klejowej.

Jakie materiały są wykorzystywane do izolacji akustycznej?

Jako izolację akustyczną stosuje się wełnę mineralną, w przypadku podłóg – styropian ( twardy, miękki), wszelkiego rodzaju maty akustyczne będące efektem recyklingu poliuretanów oraz pochodnych gumy. Ponadto wykorzystywane są także mieszaniny wiór drzewnych spajanych do postaci mat. Niejednokrotnie jako izolacje akustyczne (w systemie podłóg pływających) stosowane są materiały występujące w formie granulatów będących pochodną recyklingu np. poliuretanów. Takim przykładem jest Thermogran® firmy ISOLA.

Jest to materiał pochodzący z recyklingu materiałów poliuretanowych odpowiednio rozdrobniony i wzbogacony dodatkami przeciwgrzybicznymi oraz ognioodpornymi. W przeciwieństwie do tradycyjnych form izolacji akustycznej Thermogran® nie wymaga zbyt dokładnego przygotowania podłoża, gdyż ze względu na formę w jakiej występuje jest bardzo łatwy do aplikowania, a przy tym podczas prowadzenia prac izolacyjnych w bardzo łatwy sposób można wyrównać (spoziomować) jeśli zachodzi taka potrzeba powierzchnie pod przyszłą warstwę jastrychu dociskowego.

Zalety

Dobrze zastosowana izolacja akustyczna pozwala na stworzenie komfortowych warunków do pobytu i pracy ludzi w pomieszczeniach sąsiadujących z źródłami hałasu, przez co można sytuować w organicznej kubaturze budynku pomieszczenia wymagające „ciszy” obok pomieszczeń stanowiących źródło dźwięków – w większości przypadków uciążliwych w dłuższym okresie oddziaływania dla ludzi. Oprócz czysto technicznych zalet, w przypadku granulatu Thermogran® firmy ISOLA nie sposób pominąć łatwości zastosowania, braku konieczności zbyt wymagającego przygotowania podłoża,  co w warunkach budowy jest bardzo istotnym czynnikiem.

MOŻE TO BĘDZIESZ WŁAŚNIE TY!

CO MIESIĄC JEDNA OSOBA OTRZYMUJE OD NAS WYKONANIE IZOLACJI WRAZ Z MATERIAŁAMI ZA 70% CENY