21/09/2022

Agnieszka Kazimierska

Podłoga pływająca – izolacja akustyczna

Określenie podłoga pływająca dotyczy „struktury podłogowej” umieszczonej na warstwie izolacji termicznej – akustycznej. Układ taki powoduje, że warstwa dociskowa (jastrych cementowy, anhydrytowy lub każdy inny) nie styka się bezpośrednio z nośną strukturą stropu przez co radykalnie zmniejszone jest przenoszenie się dźwięków materiałowych.

Zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów izolujących  termicznie , akustycznie ułożonych w zalecanym układzie powoduje, że dźwięki uderzeniowe (materiałowe) nie ulegają propagacji na stropy, ściany dzięki charakterystyce materiałów izolacyjnych odpowiednio zastosowanych. Podłogi pływające powinny bezwzględnie być także izolowane do ścian, koniecznie należy stosować dylatacje obwiedniowe – czyli dookoła pomieszczenia w poziomie podłogi, pomiędzy podłogą a sąsiadującymi ścianami  należy wprowadzić materiał izolacyjny – w celu uniemożliwienia przenoszenia się dźwięków w kierunku otaczających ścian.

Do czego jest stosowana?

Podłogi pływające mają zastosowanie w wielu przypadkach. Gdy wykonuje się podłogi z ogrzewaniem podłogowym – podłoga u układzie pływającym jest stosowana w celu uzyskania odpowiedniej izolacyjności termicznej, co przy okazji jest wykorzystywane do uzyskania odpowiednich izolacyjności akustycznych. Ponadto układ podłogi pływającej dzięki zastosowanej izolacji termicznej  pozwala na skierowanie strumienia ciepła w kierunku do pomieszczenia ogrzewanego. Oprócz aspektów termicznych układ podłogi pływającej pozwala na uzyskanie odpowiednich parametrów izolacyjności akustycznej, zapobiega przenoszeniu się dźwięków tzw. materiałowych do sąsiednich pomieszczeń.

ZASADY WYKONYWANIA PODŁOGI PŁYWAJĄCEJ KROK PO KROKU

Podłogę pływającą stanowi układ wielu warstw ułożonych w charakterystyczny sposób, poszczególne materiały wchodzące w skład podłogi pływającej muszą posiadać odpowiednie parametry, które w połączeniu z pozostałymi elementami dadzą stabilną, odpowiednio wyizolowaną termicznie oraz akustycznie powierzchnię. Wykonywanie podłogi pływającej rozpoczyna się od naniesienia odpowiednich poziomów w danym pomieszczeniu tak aby wykonana finalnie podłoga współgrała z  powierzchniami z sąsiednich pomieszczeń.

Następnie w zależności od parametrów jakie są oczekiwane stosuje się odpowiednią izolacje akustyczną. Z reguły są to materiały w postaci płyt (styropian, twarda wełna mineralna), jednak coraz częściej spotyka się na budowach izolacje akustyczne w postaci granulatów. Przykład może tu stanowić  izolacja akustyczna Thermogran® firmy ISOLA, która dzięki swojej formie jest bardzo łatwa w aplikacji oraz wyklucza pęknięcia warstw dociskowych. Nie występuje efekt klawiszowania.

Podłoga pływająca

Rodzaje podłogi pływającej w zależności od wykorzystanego materiału

Biorąc pod uwagę  materiał zastosowany do wykonania podłóg pływających można je podzielić ze względu na spoiwo na cementowe oraz anhydrytowe. Ponadto dość często spotykane są tzw. suche jastrychy. W przypadku podłóg pływających nanoszonych na izolacje termiczną/akustyczną w postaci mokrej – zaprawa mineralna wymieszana z wodą zalecane jest zastosowanie przekładek z folii w celu ochrony izolacji termicznej/akustycznej przed wilgocią z wody zarobowej. W przypadku suchych jastrychów  nie występuje takie zagrożenie.

Chcesz abyśmy wycenili izolacje twojego stropu w systemie Thermogran?

Napisz do nas na biuro@isola.com.pl

Kartę techniczną systemu Thermogran znajdziecie tu : Karta Techniczna Thermogran

MOŻE TO BĘDZIESZ WŁAŚNIE TY!

CO MIESIĄC JEDNA OSOBA OTRZYMUJE OD NAS WYKONANIE IZOLACJI WRAZ Z MATERIAŁAMI ZA 70% CENY