21/09/2022

Agnieszka Kazimierska

Izolacja ścian od wewnątrz

W nawiązaniu do aktualnie obowiązujących przepisów (Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) współczynnik U dla ścian zewnętrznych po docieplenie maksymalnie powinien wynosić 0,3 W/(m2·K). Ponadto bardzo istotne jest położenie geograficzne naszego kraju wymuszające konieczność przeprowadzenia izolacji termicznej budynków. Tradycyjna metoda (BSO – dawniej, ETICS – aktualnie), przewiduje wykonanie izolacji termicznej od strony zewnętrznej ściany (zimniejszej), jednak nie we wszystkich przypadkach jest to możliwe.

Termoizolacja ścian od wewnątrz wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na parametry stosowanej izolacji termicznej. Ze względu na charakterystykę izolacja taka musi być paroprzepuszczalna. Na rynku krajowym do dyspozycji są wełna mineralna (wraz z zestawem materiałów do wykonania ściany działowej profile aluminiowe, paro-izolacja oraz płyty gipsowo-kartonowe). Ponadto można przeprowadzić proces ocieplenia ścian od wewnątrz przy pomocy bloczków z lekkiego betonu komórkowego, które to bloczki (płyty) są przyklejane do ściany, a następnie powlekane siatką z włókien szklanych wtopioną w zaprawie klejowej. Jako warstwę wykończeniową stosuje się tynk w grubościach około 15 mm.

Alternatywnym rozwiązaniem dla dwóch powyższych materiałów są maty ACCORUB® firmy ISOLA. Są to maty pochodzące z recyklingu produktów poliuretanowych oraz gumowych uformowane w postać płyt o wymiarach 1,00×2,00 m. Występują w grubościach od 1 cm do 10 cm. Maty ACCORUB® są mocowane do ścian (lub sufitów jeśli zachodzi taka potrzeba)  przy pomocy systemowej zaprawy klejowej. Następnie zalecane jest wtopienie w mineralnej zaprawie klejowej siatki z włókien szklanych (o gramaturze min. 145 g/m²) i wykonanie tynku grubości 10-15 mm, oraz przeprowadzenia dalszych praw wykończeniowych.

Kiedy stosuje się ocieplenie od wewnątrz?

Termoizolacja ścian od wewnątrz stosowana jest w przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania izolacji termicznej w sposób tradycyjny (od zewnętrznej strony). Wprost idealny przykład mogą tu stanowić obiekty zabytkowe architektury, gdzie w większości przypadków elewacje podlegają opiece konserwatorskiej, w związku z tym zachodzi konieczność przeprowadzenia procesu izolacji termicznej od wewnątrz budynku. Podobnie sytuacja wygląda w budynkach wielkorodzinnych gdzie czasem dochodzi do sytuacji, że nie wszyscy lokatorzy chcą wykonać prace termoizolacyjne. W przypadku elewacji klinkierowych, gdzie pominięto wykonanie ścian trójwarstwowych, a zaistniała konieczność docieplenia należy sięgnąć po metodę izolowania od wewnątrz.

Takim współczesnym przykładem, gdzie zachodzi konieczność przeprowadzenia prac izolacyjnych od wewnątrz są tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Gdzie podczas prac projektowych, a w późniejszym okresie wykonawczych popełniono błędy, polegające na pozostawieniu zbyt małej przestrzeni, aby pomieścić wszystkie niezbędne na tarasie warstwy – warstwa spadkowa, paro-izolacja, izolacja termiczna, warstwa dociskowa, uszczelnienie zespolone, okładzina ceramiczna lub kamienna na zaprawie klejowej. W takich przypadkach proponowane jest wykonacie izolacji termicznej od wewnątrz.

Ocieplenie ścian od wewnątrz.

Do przeprowadzenia prac izolacyjnych od wewnątrz należy stosować odpowiednie materiały, szczególnie zalecana jest wełna mineralna oraz bloczki (płyty) z lekkiego gazobetonu. Naturalnie nie są to jedyne produkty, od roku na rynku krajowym obecna jest firma ISOLA, która dysponuje w swoim asortymencie matami ACCORUB®, które dzięki swoim właściwościom doskonale się wpisują w potrzeby rynku w kwestii izolacji termicznych/akustycznych od wewnątrz. Podczas prowadzenia prac jest bardzo ważne aby nie dopuszczać pary wodnej do warstwy izolacji termicznej w tym celu zalecane jest zastosowanie odpowiedni paro-izolacji. Pominięcie tego etapu prowadzi to w prostej drodze do stworzenia nieodpowiednich warunków w danym pomieszczeniu, do zawilgocenia ścian pojawienia się pleśni oraz grzybów.

Jak przygotować ściany?

Przygotowanie ścian ogranicza się do zapewnienia nośności tynków pod względem mechanicznym tzn. tynki muszą być nośne, spójne z podłożem. W przypadku występowania powłok malarskich lub tapet należy je bezwzględnie usunąć aby zapewnić odpowiednią przyczepność do podłoża zaprawy klejowej, na której będzie mocowana zaprojektowana izolacja termiczna – przy założeniu, że izolacja będzie mocowana na zaprawie klejowej.

W przypadku gdy system przewiduje wykonanie dodatkowej ścianki (tzw. przed-ścianki) na lekkiej konstrukcji należy zwrócić uwagę na nośność pod kątem mocowania konstrukcji.

Rodzaje ocieplenia w zależności od wykorzystywanych materiałów.

Na rynku można spotkać wiele rodzajów izolacji termicznej, jednak w przypadku konieczności zastosowania od wewnątrz wybór zawęża się do wełny mineralnej, bloczków (płyt) gazobetonowych oraz mat izolacyjnych – ACCORUB® firmy ISOLA. Niezależnie od materiału za jakiego jest wykonany dany materiał izolacyjny musi on być paroprzepuszczalny.

MOŻE TO BĘDZIESZ WŁAŚNIE TY!

CO MIESIĄC JEDNA OSOBA OTRZYMUJE OD NAS WYKONANIE IZOLACJI WRAZ Z MATERIAŁAMI ZA 70% CENY